1. Uvod u aikido sa osnovama samoodbrane, Vrnjačka Banja, Septembar, 2011. godine
  2. Aikido sa starim japanskim majstorima, Nebojša Alimpić, Vrnjačka Banja, Septembar, 2016. godine
  3. “Program obuke za učenička i majstorska zvanja”, Društvo za borilačke veštine “Centar za razvoj aikidoa”, Vrnjačka Banja, Novembar 2015. godine
  4. “Aikido randori – program obuke”, Društvo za borilačke veštine “Centar za razvoj aikidoa”, Vrnjačka Banja, Novembar 2015. godine
  5. “Aikido randori – regulations and referee signals”, Japan Aikido Association – Referees Division

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.