Društvo za borilačke veštine „Centar za razvoj aikidoa“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti proučavanja tradicionalnih japanskih borilačkih veština.

 • CILjEVI I ZADACI UDRUŽENjA

Ciljevi  Udruženja su:

 1. Proučavanje istorijskog porekla japanskih borilačkih veština i njihov uticaj na savremeni svet;
 2. Stvaranje uslova za razvoj i širenje tradicionalnih japanskih borilačkih veština;
 3. Edukacija u oblasti tradicionalnih japanskih borilačkih veština;
 4. Edukacija mladih o zdravom načinu života kroz bavljenje tradicionalnim japanskim borilačkim veštinama;
 5. Organizovanje obuka, radionica, susreta, konferencija i seminara iz oblasti tradicionalnih japanskih borilačkih veština, pre svega aikidoa;
 6. Stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje svih članova udruženja;
 7. Organizovanje manifestacija za promociju tradicionalnih japanskih borilačkih veština, pre svega aikidoa;
 8. Izučavanje tradicionalnih japanskih borilačkih veština i japanske kulture, pre svega aikidoa;
 9. Sprovođenje programa i aktivnosti radi ostvarivanja navedenih ciljeva.

Radi  ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

 • Prikuplja, obrađuje i objavljuje literaturu u vezi sa tradicionalnim japanskim veštinama;
 • Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i udruženjima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i obuka u oblasti, tradicionalnih japanskih borilačkih veština;
 • Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na tradicionalne japanske borilačke veštine.
 • Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji u oblasti tradicionalnih japanskih borilačkih veština;
 • Organizuje skupove, seminare i predavanja iz oblasti borilačkih veština;
 • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave tradicionalnim japanskim borilačkim veštinama.

{:}{:en}Martial Arts Association „Center for Development of Aikido“ (hereinafter: the Association) is a voluntary, non-governmental, and not-for-profit association, founded for an indefinite period of time to achieve the goals of studying traditional Japanese martial arts.

OBJECTIVES AND TASKS OF THE ASSOCIATION

The goals of the Association are:

 • Studying the historical origins of Japanese martial arts and their impact on the modern world;
 • Creating conditions for the development and dissemination of traditional Japanese martial arts;
 • Education in the field of traditional Japanese martial arts;
 • Educating young people about healthy lifestyles through engaging in traditional Japanese martial arts;
 • Organizing training, workshops, meetings, conferences and seminars in the field of traditional Japanese martial arts, primarily Aikido;
 • Continuous professional training and education of all members of the association;
 • Organizing events to promote traditional Japanese martial arts, primarily Aikido;
 • Studying traditional Japanese martial arts and Japanese culture, first of all, aikido;
 • Implement programs and activities to achieve these goals.

In order to achieve its goals, the Association:

 • Collects, processes, and publishes literature related to traditional Japanese skills;
 • Organizes, alone or in conjunction with other organizations and associations, professional gatherings, consultations, seminars and other forms of education and training in the field, traditional Japanese martial arts;
 • It publishes books and other publications on issues related to traditional Japanese martial arts.
 • Organizes educators and other education professionals in the field of traditional Japanese martial arts;
 • Organizes martial arts conferences, seminars and lectures;
 • Collaborates with universities, schools, professional associations and other organizations in the country and abroad dealing with traditional Japanese martial arts.

{:}

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.